[FR] [EN] Contact   Over deze website  Ga naar het Belgium.be portaal  Ga naar het FOD portaal  Ga naar het WIV website
BELGIAN BIOSAFETY SERVER
  [Home Page] [Zoek]

Over deze website
(Laatste herziening: January 27, 2016 )
----------------------------------------------------------------------------------

De Belgian Biosafety Server is één van de Websites die door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) worden beheerd.
De activiteiten van het WIV-ISP passen binnen het wettelijke kader en de prioriteiten van de federale minister van Volksgezondheid en de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De Belgian Biosafety Server is één van de Belgische Federale Websites.

Verantwoordelijke Redacteur:
Webmaster:

Philippe HERMAN, Ph.D
Didier BREYER, Ph.D

Redactiecomité:
 
  • Aline BALDO, Ph.D
  • Didier BREYER, Ph.D
  • Adinda DE SCHRIJVER, Ir. Ph.D
  • Chuong Dai DO THI, M.Sc.
  • Philippe HERMAN, Ph.D
  • Amaya LEUNDA, Ph.D
  • Katia PAUWELS, Ir. Ph.D
  • Nicolas WILLEMARCK, Ph.D
  • Emilie DESCAMPS, Ph.D
  • Fanny Coppens, M. Sc.
Hoofd Officiële Partners:

# Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
# Federaal Wetenschapsbeleid
# Vlaams Gewest - Ministerie van Leefmilieu
# Waals Gewest - Ministerie van Leefmilieu
# Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ministerie van Leefmilieu

# Europese Commissie: DG JRC-IHCP - ENGL - EURL-GMFF

Focus

Deze website heeft voornamelijk betrekking op wetenschappelijke aspecten verbonden aan de biologische veiligheid (bioveiligheid) van menselijke activiteiten waarbij pathogene en/of genetisch gemodificeerde organismen (GGO) of micro-organismen (GGM) gebruikt worden. Gezien het horizontaal karakter van GGO's en biotechnologie, betreft de verstrekte informatie zowel O&N en markt parameters van de agro-food/feed, farmaceutische, medische, diergeneeskundige, agronomische en leefmilieu sector, als lokale en internationale wetgeving, guidelines en agentschappen betrokken bij biologische veiligheid inclusief het 'biodiversiteit' aspect ervan.

Samenvatting

Deze website beoogt in de eerste plaats het geven van op wetenschap berustende informatie met betrekking tot bioveiligheid, bestemd voor mensen uit de medische, diergeneeskundige, agronomische en biotechnologische sector.
Het hoofdstuk "Bioveiligheid in België" biedt online hulp aan wetenschappers die werkzaam zijn in laboratoria, serres, proefdierencentra en productie-eenheden, of die betrokken zijn bij veldproeven, of diegenen die actief investeren in commercialisatie van GGO's op Europees niveau. Er wordt technische en wetenschappelijke informatie ter beschikking gesteld samen met verwijzing naar het wettelijk kader ervan. De Belgische Bioveiligheidsserver geeft diepgaande wetenschappelijke informatie, niet alleen bedoeld voor wetenschappers en kennisgevers, maar ook voor wetgevers, onderwijzend personeel, beleidsmensen en niet in het minste voor het grote publiek.
Het hoofdstuk "Bioveiligheid in Europa" geeft informatie over de huidige van kracht zijnde regelementering op niveau van de Europese Commissie en in de Europese landen, voornamelijk gebaseerd op de richtlijnen 98/81/EG, 2001/18/EG en verwante richtlijnen, reglementeringen, beslissingen en richtsnoeren.

De informatie op deze website kan ook bereikt worden via de themathische hoofdstukken, zodat de lezers vlug de informatie kunnen vinden die zij zoeken.

 [Home Page] [Zoek] Copyright ©2005 WIV-SBB  Contact  Privacy