[FR] [EN] Contact   Over deze website  Ga naar het Belgium.be portaal  Ga naar het FOD portaal  Ga naar het WIV website
BELGIAN BIOSAFETY SERVER
  [Home Page] [Zoek]

20 jaar risicobeoordeling van GGOís en pathogenen in België
Een boek van de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB)

(Laatste herziening: January 10, 2011 )

----------------------------------------------------------------------------------

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid,
Belgisch brandpunt voor Bioveiligheid
1990-2010 : 20 jaar risicobeoordeling
van GGOís en pathogenen

195 pagina's
ISBN 9789074968270 (NUR-code: 884)
Depotnummer: D/2010/2505/42

Beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels,
in gedrukte en elektronische vorm.

Download de PDF versie
=> Hoge kwaliteit (25,6 MB)
=> Lage kwaliteit (8,1 MB)

Info : bac@wiv-isp.be

Bioveiligheid is de beoordeling van de potentiŽle risico's voor de menselijke gezondheid en voor het leefmilieu bij het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) of pathogenen. De eerste Europese richtlijnen inzake bioveiligheid werden aangenomen in april 1990. Sindsdien is bioveiligheid op Belgisch, Europees en internationaal vlak sterk geŽvolueerd.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP), in het bijzonder zijn Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB), heeft tijdens deze 20 jaar een centrale rol gespeeld op het gebied van bioveiligheid, eerst als een pioniersinstantie en vervolgens als een permanent expertisecentrum voor de Belgische overheden en de Adviesraad voor Bioveiligheid.

De SBB wenst deze expertise en ervaring te delen door middel van een boek waarvan de publicatie in december 2010 plaatsvond. Dit boek beschrijft, door enkele historische herinneringen en aan de hand van cijfers en feiten, de 20-jarige geschiedenis van bioveiligheid in BelgiŽ in haar evolutieve context en toont hoe de invoering van een gecentraliseerd systeem voor de risicobeoordeling van GGO's en pathogenen BelgiŽ in staat stelde om op dat vlak een hoogstaande en internationaal erkende wetenschappelijke expertise op te bouwen. Het boek bevat ook een toekomstgerichte beschouwing van wat morgen de methodologie en het voorwerp van de wetenschappelijke beoordeling van biologische risico's zou kunnen zijn.

Dit historisch en beschrijvend deel wordt aangevuld door verschillende getuigenissen van mensen die op één of andere manier bij de bioveiligheid in BelgiŽ betrokken waren of nog steeds zijn, om te tonen hoe de expertise binnen de SBB werd ontwikkeld dankzij de onophoudelijke interactie en samenwerking met partners met verschillende achtergronden.

 [Home Page] [Zoek] Copyright ©2010 WIV-SBB  Contact  Privacy