[FR] Contact  Over deze website  Ga naar het Belgium.be portaal  Ga naar het FOD portaal   Ga naar de website van de Vlaamse milieuadministratie    Ga naar het BIM website    Ga naar het portaal van het Waals gewest   Ga naar het WIV website
BELGIAN BIOSAFETY SERVER
  [Home Page] [Zoek]

Microbioveiligheidswerkkasten
HEPA filters

(Auteur: P. Herman & K. Pauwels) (Laatste herziening: 15 december 2005)

----------------------------------------------------------------------------------

ABSOLUUT FILTER MET HOGE EFFICIËNTIE

Internationale benaming : HEPA FILTER (High Efficiency Particulate Air) ook genaamd "absoluut filter "

Definitie

 • Een HEPA filter heeft de mogelijkheid om luchtpartikels te weerhouden van een diameter van 0,3 micrometer met een doeltreffendheid van 99,97% (gebaseerd op de DOP test)
 • De MMPS test vervangt de DOP test.

 • Absoluut filter die aan de van kracht zijnde norm voldoet ( EN-1822-1, High Efficiency air filters (HEPA and ULPA) - Part 1: classification, performance testing, marking, zie referenties).

Vervaardigingstechnieken

 • Techniek van de diepe plooi met scheiding in aluminium (oude techniek)
 • Techniek van de miniplooien (verhoging van het filteroppervlak). Materie : waterafstotend glasvezelpapier met hoge resistentie.

Mechanismen van lucht filtratie

De luchtpartikels worden door 5 verschillende mechanismen weerhouden :

 1. De afzetting : Deze vindt plaats wanneer het partikel zich op de glasvezel afzet door zwaartekracht;

 2. De elektrische aantrekkingskracht : dit is de aantrekking van de partikels door de glasvezel als gevolg van de elektrostatische lading (van verschillende polariteit) veroorzaakt door de wrijving van de lucht ;

 3. Het onderscheppen (interceptie): afhankelijk van de grootte van de partikels (> of = 0.3 micron). Dit fenomeen is mogelijk wanneer een luchtpartikel de luchtstroom verlaat en door de glasvezel van de filter wordt weerhouden ;

 4. De impact : wanneer een groter partikel (> of = 0.5 micron) de luchtstroom verlaat om zich rechtstreeks op de vezel van de filter te nestelen;

 5. De verspreiding (dispersie) : voortdurende beweging van de kleinste partikels (0.07 à 0.3 micron) als gevolg van het moleculaire bombardement. De partikels verspreiden zich dan doorheen de luchtstroom (lijnen van de luchtstroom) met een zeer grote waarschijnlijkheid van impact op de vezel van de filter. De verspreiding is het voornaamste opvangmechanisme in een HEPA filter.

Opmerkingen
 • Het terughouden (de interceptie), het impact en de verspreiding (dispersie) zijn de 3 voornaamste weerhoudingsmechanismen bij een absolute filter.

 • In theorie stijgt de efficiëntie van de HEPA filter voor partikels waarvan de grootte kleiner is dan 0.3 micrometer. De kans dat een virus op zich in aerosol wordt gebracht is zeer klein en het is zeer onwaarschijnlijk dat een virus een doorgang via de HEPA filter overleeft. Virussen zijn meestal "omkapseld" in mucus, stofdeeltjes of cultuurmedium en de diameter van deze partikels is groter dan 0.3 micrometer. Tenslotte, zou de individualisatie van virale partikels een hoge energie vergen en gekalibreerde openingen vereisen opdat deze partikels in aerosols kunnen worden gebracht. Twee onderzoeken hebben de doeltreffendheid van absolute filters aangetoond voor het weerhouden van partikels met diameter groter en kleiner dan 0,3 micrometer (zie referenties, Harstad & Filler, 1969, Kruse & Kruse, 1984).

 • De meeste dampen en gassen worden niet weerhouden door een absolute filter.

DOP test : meet de efficiëntie van een absolute filter in termen van weerhouding van luchtpartikels op basis van de weerhouding van aerosoldruppeltjes van dioctyl phtalaat (DOP) geijkt op 0.3 micrometer. Deze wordt gewoonlijk uitgedrukt in percent. Een HEPA filter wordt gekarakteriseerd door een weerhouding van 99.97% van DOP .

DOP is carcinogeen (link), het is dus aangeraden om over te gaan tot de MMPS (Most Penetrating Particle Size). Bij deze test wordt het vermogen van de absolute filter nagegaan om luchtpartikels met een diameter tussen 0,1 en 0,2 micrometer te weerhouden.

 [Home Page] [Zoek] Copyright ©2005 WIV-SBB  Contact  Privacy