[FR] [EN] Contact   Over deze website  Ga naar het Belgium.be portaal  Ga naar het FOD portaal  Ga naar het WIV website
BELGIAN BIOSAFETY SERVER
Zoek    Interessante links   Kalender   

Bioveiligheid in de wereld
Bioveiligheid in België "Belgian Biosafety Clearing-House"
Bioveiligheid in Europa Internationale bioveiligheid

Thematische domeinen
Transgene planten and GG voedingsmiddelen en veevoeder
Informatie over het reglementair kader en procedures, alsook gedetailleerde instrumenten voor risicoanalyse en risicomanagement in verband met de doelbewuste introductie voor experimentele doeleinden van transgene planten en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde planten, voedingsmiddelen en veevoeder.
Ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen
Informatie over het reglementair kader en procedures, alsook gedetailleerde hulpmiddelen voor risicobeoordeling en risicobeheer, in verband met het ingeperkt gebruik van pathogenen en/of GGO's (in laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden, ziekenkamers).
Geneeskrachtige GGO's
Informatie over onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met geneeskrachtige GGO's en het op de markt brengen in de Europese Unie van producten gebaseerd op geneeskrachtige GGO's voor humaan of veterinair gebruik.

Highlights

Wettenschappelijke publicaties SBB
Uitroeiing van polio en inperkings-criteria in het labo
Airtightness in Belgian high biocontainment facilities
Veldproeven met GG planten en klinische proeven met GGM in België (Database)
Biological risk of micro-organisms - Belgian classifications
Bio-incidents and Laboratory-Acquired Infections

20 jaar risicobeoordeling van GGO’s en pathogenen in België
Een boek van de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB)

Copyright ©2005 WIV-SBB  Contact  Privacy