[FR] [EN] Contact   Over deze website  Ga naar het Belgium.be portaal  Ga naar het FOD portaal  Ga naar het WIV website
BELGIAN BIOSAFETY SERVER
  [Home Page] [Zoek]

Bioveiligheid in België
(Laatste herziening: May 4, 2010 )

----------------------------------------------------------------------------------

Algemene informatie

Het Belgisch regelgevende kader
Algemene overzicht van de wettelijke bepalingen betreffende de gebruiken van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en pathogenen.

Het samenwerkingsakkoord inzake bioveiligheid
Het wetteljk kader die tot doel heeft de geharmoniseerde implementatie van de bovenvermelde wetgevingen op regionaal, federaal en internationaal niveau en de inrichting van een gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem inzake bioveiligheid voor de Federale Staat en de Gewesten.

De Adviesraad voor Bioveiligheid (buiten link)
De eerste pilaar van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem, samengesteld uit vertegenwoordigers van de regionale en federale overheden.

De Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB)
De tweede pilaar van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem: een permanent centrum van expertise en communicatie voor bioveiligheid aspecten samengesteld uit een multidisciplinaire groep van wetenschappers, en uit een laboratorium voor onderzoek in bioveiligheid en GGO detectie.

Thematische informatie
Ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogenen

Algemene informatie over het regelgevende kader en procedures, alsook gedetailleerde hulpmiddelen voor risicobeoordeling en risicobeheer, in verband met het ingeperkt gebruik van pathogenen en/of GGO's (in laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden, ziekenkamers).
* Meer informatie ...


Transgene planten and GG voedingsmiddelen en veevoeder

Regelgevende en procedurele aspecten, alsook hulpmiddelen voor risicobeoordeling en risicobeheer, in verband met de doelbewuste introductie voor experimentele doeleinden van transgene planten en het in de handel brengen van GGO's voor teelt of als voedingsmiddelen of veevoeder.
* Meer informatie ...
* Doelbewuste introductie van transgene planten in België sinds 1999 (Databank)


GGO medicinale producten

Informatie over Onderzoek & Ontwikkeling activiteiten met GGO medicinale producten, inclusief klinische proeven met gentherapie bij de mens, klinische proeven met GGO-veterinaire vaccins en doelbewuste introductie van menselijke en veterinaire GGO medicinale producten.
* Meer informatie ... (in het engels)
* Doelbewuste introductie van GGO medicinale producten in België sinds 1997 (Databank)


Bescherming van de werknemers blootgesteld aan biologische agentia op het werk

Regelgevende kader en contactpunt voor werkzaamheden waarbij werknemers ten gevolge van het werk kunnen worden blootgesteld aan biologische agentia.
* Meer informatie ...

 [Home Page] [Zoek] Copyright ©2005 WIV-SBB  Contact  Privacy