[FR] [EN] Contact   Over deze website  Ga naar het Belgium.be portaal  Ga naar het FOD portaal  Ga naar het WIV website
BELGIAN BIOSAFETY SERVER
  [Home Page] [Zoek]

Transgene Planten and GM levensmiddelen en diervoeders
(Laatste herziening: June 13, 2007 )

----------------------------------------------------------------------------------

Reglementaire and Procedurele aspecten

Doelbewuste introductie voor experimentele doeleinden en in het handel brengen in België

In het handel brengen van transgene planten en GM levensmiddelen en diervoeders of EU market (in het Engels)

    Doelbewuste introductie: Richtlijn 2001/18/EG
    GM levensmiddelen en diervoeders: Verordening (EG) Nr 1829/2003
    Traceerbaarheid en etikettering: Verordening (EG) Nr 1830/2003

GGO's - Notificaties enToelatingen op EU niveau

Algemene informatie in verband met deze aspecten is ook beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Meer info over ...

Laatste SBB Publicaties

Notificatie C/BE/96/01 van Bayer CropScience betreffende commercialisatie van koolzaad MS8, RF3 en MS8xRF3 (in het Engels)

Evaluatie van de "Farm-Scale Evaluations (FSEs) trials" (in het Engels)


Archieven
Antibiotica-resistentie-merkers in GGO's (in het Engels)
 
Hulpmiddelen voor risicobeoordeling: Belgische Guidance documenten

* Guidelines for molecular characterisation of genetically modified higher plants (in het Engels)

* Molecular characterisation of the genetic maps of commercial transgenic plants (in het Engels)

* Guidelines on GM stacked hybrids (weldra beschikbaar)

* Guidance notes for the safety assessment of GM crops for food and feed use (in het Engels)


Hulpmiddelen voor risicobeheer: Belgische Guidance documenten

* Guidance note for the compilation of the public dossier within the framework of the deliberate release of transgenic plants for experimental purpose (in het Engels)

* Protocols for field releases of transgenic plants (in het Engels)


Andere Guidance documenten

* EFSA Guidance document for the risk assessment of genetically modified plants and derived food and feed

* Toepassingsgids met betrekking tot de GGO-regelgeving (gepubliceerd door de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

* Interessante links

 [Home Page] [Zoek] Copyright ©2005 WIV-SBB  Contact  Privacy